Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/979
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.rights.licenseΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA)el
dc.contributor.advisorΕΚΔΔΑel
dc.contributor.authorΓρηγοριάδη, Κλαίρη-
dc.contributor.authorΒαλάκα, Ελένη-
dc.contributor.authorΙωάννου, Νικόλαος-
dc.contributor.authorΠαππάς, Δημήτριος-
dc.contributor.editorΒουλτσίδης, Παντελής Δρ.-
dc.creatorΕΚΔΔΑ. ΙΝΕΠel
dc.date.accessioned2023-03-15T10:15:27Z-
dc.date.available2023-03-15T10:15:27Z-
dc.date.issued2023-03-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/el
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/979-
dc.descriptionΜε αφορμή και την παράλληλη εξέλιξη του συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθήθηκε μέσω συνεργασίας των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λοιπών συναρμόδιων φορέων το σχέδιο υλοποίησης της ηλεκτρονικοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.35874/2007).Η συγκεκριμένη διαδικασία, ήτοι η ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας επελέγη, καθώς από σχετικά ερωτήματα που υπέβαλαν οι επιμέρους Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου αλλά και από στοιχεία που συγκέντρωσε μέσω σχετικής εγκυκλίου το Υπουργείο Εσωτερικών, προέκυψαν σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη μεγάλη διάρκεια διεκπεραίωσης μιας αίτησης αναρρωτικής άδειας, ειδικότερα όσων παραπέμπονται σε Υγειονομικές Επιτροπές μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται να απασχοληθούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών με αποτέλεσμα να υπάρχει η εκκρεμότητα έγκρισης μιας αναρρωτικής άδειας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο υπάλληλος να μην αισθάνεται ασφαλής όσον αφορά τη ζητήματα υπηρεσιακής του κατάστασης. Παράλληλα η μεγάλη χρονική απόσταση εξέτασης της αίτησης αναρρωτικής άδειας από τις υγειονομικές επιτροπές από την ημερομηνία ασθενείας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξέταση της άδειας από Υγειονομική Επιτροπή καθίσταται αλυσιτελής ενώ η εν λόγω έντονα γραφειοκρατική διαδικασία δεν παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης των υπαλλήλων με άλλα αντικείμενα της Υπηρεσίας τους.el
dc.description.abstractΤο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά κατ’ αρχάς την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα Προσωπικού φορέων του Δημοσίου με αρμοδιότητα διαχείρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων αναρρωτικών αδειών, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη νέα εφαρμογή «Διαχείριση Αναρρωτικών Αδειών» που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). Προκειμένου οι μεταβολές που αναμένεται να προκύψουν από την έναρξη λειτουργίας των νέων πληροφοριακών εφαρμογών να αφομοιωθούν πιο εύκολα από τους υπαλλήλους που αναμένεται να είναι οι χρήστες και διαχειριστές των εν λόγω εφαρμογών, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευσή τους στη διαχείριση των εφαρμογών, στοχεύοντας παράλληλα στη δυνατότητα που θα δοθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μέσω της εξειδικευμένης πρακτικής εμπειρίας των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για περαιτέρω βελτιώσεις των επιμέρους πληροφοριακών εφαρμογών.el
dc.description.tableofcontents1. Παρουσίαση του έργου myanarrotikes.gov.gr 9 2. Πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας myanarrotikes.gov.gr 12 2.1. Πεδίο εφαρμογής (φορείς, υπάλληλοι) 12 2.2. Πεδίο εφαρμογής (είδη αναρρωτικών αδειών) 14 3. Θεσμικό πλαίσιο χορήγησης αναρρωτικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) 15 3.1. Γενικές ρυθμίσεις 15 3.2. Αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωση 18 3.3. Βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού 21 3.4. Μακροχρόνια αναρρωτική άδεια 24 3.5. Αναρρωτική άδεια κατόπιν νοσηλείας 30 3.6. Αναρρωτική άδεια κατόπιν χειρουργικής επέμβασης 33 3.7. Αναρρωτική άδεια για ψυχική νόσο 34 3.8. Αναρρωτική άδεια για δυσίατο νόσημα 34 3.9. Εξάντληση αναρρωτικών αδειών – διαθεσιμότητα – απόλυση 36 4. Είδη και αρμοδιότητες υγειονομικών επιτροπών 38 4.1. Υγειονομικές επιτροπές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 40 4.2. Υγειονομικές επιτροπές των Υγειονομικών Περιφερειών 43 4.3. Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές 45 4.4. Επιτροπές Προσφυγών 46 5. Θεσμικό πλαίσιο ψηφιοποίησης της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών 47 6. Παρουσίαση του περιβάλλοντος του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και της εφαρμογής «Διαχείριση αναρρωτικών αδειών» για τις Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου και για τον υπάλληλο- ασθενή 49 Σύνδεση στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 49 Σύνδεση με στοιχεία πρόσβασης taxisnet 50 Σύνδεση με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (μελλοντική υλοποίηση) 52 Απόδοση ρόλων στο σύστημα 53 Σύνδεση και επιλογή ρόλου 56 Περιβάλλον Διαχειριστή Αναρρωτικών Διεύθυνσης Προσωπικού 56 Περιβάλλον Υπαλλήλου Αναρρωτικών αδειών Διεύθυνσης Προσωπικού 58 Περιβάλλον Υπαλλήλου 59 7. Αναλυτική διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης αιτήσεων αναρρωτικών άδειών. 60 Δημιουργία υπόθεσης αναρρωτικής άδειας. 60 Από τον υπάλληλο ασθενή 60 Από την Διεύθυνση Προσωπικού 65 Ανάληψη υπόθεσης και διαβίβαση υπόθεσης. 70 Διαβίβαση Υπόθεσης αναρρωτικής άδειας. 70 Ανάληψη αρμοδιότητας αναρρωτικής άδειας 74 Διαχείριση υπόθεσης αναρρωτικής άδειας με Υπεύθυνη Δήλωση 77 Διαχείριση Υπόθεσης Βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας 92 Διαδικασία Υπόθεσης Μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση ή αναρρωτικής άδειας με νοσηλεία ανεξαρτήτως ημερών χωρίς υπογραφή Διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου ή σε ιδιωτικό νοσοκομείο. 101 Προώθηση σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε) 102 Ένσταση από ΔΠ 112 Προώθηση σε Υγειονομική Επιτροπή β’ βαθμού 113 Ένσταση από ΔΠ για λογαριασμό του Υπαλλήλου 122 Ένσταση από τον Υπάλληλο 124 Δημιουργία Απόφασης 130 Έγκριση Απόφασης 133 Έκδοση Αναρρωτικής Άδειας 134 Διαχείριση υπόθεσης αναρρωτικής άδειας με χειρουργική επέμβαση ή αναρρωτικής άδειας (με νοσηλεία επτά ημερών και άνω και γνωμάτευση από Διευθυντή Κλινικής δημόσιου νοσοκομείου. 134 Για υποθέσεις αναρρωτικών αδειών κατόπιν χειρουργικής επέμβασης ή αναρρωτικής άδειας με νοσηλεία επτά ημερών και άνω και γνωμάτευση από Διευθυντή Κλινικής δημόσιου νοσοκομείου , η διαχείρισή τους δίνει τις εξής δυνατότητες. 135 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 152el
dc.format.extent154el
dc.language.isogrel
dc.publisherΕΚΔΔΑel
dc.subjectΠληροφορική και Ψηφιακές Υπηρεσίεςel
dc.subject.otherΔημόσια Διοίκησηel
dc.subject.otherΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.otherΑνάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίουel
dc.titleMyanarrotikesel
dc.title.alternativeΜητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή)el
dc.typeLearning Objectel
dc.rights.holderΕΚΔΔΑel
dc.subject.keywordsmyanarrotikes.gov.grel
dc.subject.keywordsΑναρρωτική άδειαel
dc.subject.keywordsΒραχυχρόνια αναρρωτική άδειαel
dc.subject.keywordsΜακροχρόνια αναρρωτική άδειαel
dc.subject.keywordsΥγειονομικές επιτροπές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεωνel
dc.subject.keywordsΕιδικές Υγειονομικές Επιτροπέςel
dc.subject.keywordsΥγειονομική Επιτροπήel
dc.subject.lifeventΥγεία και Κοινωνική Μέριμναel
dc.contributor.reviewerΔουλή, Χαραλαμπία-
dc.contributor.reviewerΔιονάτος, Χαράλαμπος Δρ.-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εκπαιδευτικό Υλικό

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MY ANARROTIKES ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).pdf6.41 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα