Δεδομένα Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Αρχική σελίδα συλλογής

Logo
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει:

Το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό πιστοποίησης που αναπτύσσεται για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο). Το υλικό αυτό υποστηρίζει τις δράσεις εκπαίδευσης που διεξάγονται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

Τις τελικές Εργασίες των σπουδαστών/στριων της ΕΣΔΔΑ, με την κατάθεση της οποίας ολοκληρώνεται και η εκπαιδευτική διαδικασία.

Πλοήγηση

Ανακαλύψτε

Ημερομηνία δημοσίευσης