Έρευνες Αρχική σελίδα συλλογής

Logo
'Ερευνες που εκπονούνται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (ή για λογαριασμό τους) και αφορούν :
  • Σε προσεγγίσεις εισαγωγής καινοτομικών μεθόδων και διαδικασιών σε ζητήματα διαβούλευσης, ελέγχου και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν έρευνες που αφορούν στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, χρονοπρογραμματισμός, συστήματα στοχοθεσίας, διαδικασίες παρακολούθησης ενεργειών εφαρμογής (monitoring), αξιολόγηση εκ των προτέρων (ex ante), κατά τη διάρκεια (οn going) και εκ των υστέρων (ex post), των άμεσων, ενδιάμεσων καθώς και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών.
  • Στην εισαγωγή οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών σε αυτούς. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν έρευνες τα παραδοτέα των οποίων περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, προτάσεις, διαδικασίες και λογισμικό με αντικείμενο κυρίως την αναδιοργάνωση των φορέων μέσω της παραγωγής οργανισμών και οργανογραμμάτων, το σχεδιασμό ροών εργασίας, την τυποποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ποιότητας, κ.α).
  • Σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αντικείμενο αυτών των ερευνών αποτελούν προτάσεις, μεθοδολογίες, διαδικασίες και λογισμικό σχετικών με την περιγραφή θέσεων και καθηκόντων, τα κίνητρα απόδοσης, τα συστήματα πρόσληψης, τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση εκπαίδευσης προσωπικού, κ.α.).

Στη συλλογή αυτή εντάσσονται Έρευνες, από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκπονούνται είτε από τους ίδιους, είτε από αναδόχους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιπρόσθετα τα κάθε είδους στατιστικά δεδομένα – επεξεργασμένα ή μη – που συνοδεύουν έρευνες και μελέτες ή αποτελούν παραρτήματα ή ενδιάμεσα παραδοτέα ή παράγονται κατά τα στάδια εκπόνησης τους και υποστηρίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πλοήγηση
Εγγραφείτε σε αυτήν τη συλλογή για να λαμβάνετε καθημερινά ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για νέες προσθήκες RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Τεκμήρια Συλλογών (Ταξινομημένα βάσει Ημερομηνίας σε Φθίνουσα σειρά): 1 από 4 εώς 4
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός(οι)
Δεκ-2017Διερεύνηση προσδοκιών και στερεοτύπων της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίαςΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος; Κασσελούρη, Ελένη; Κιτωνάκης, Νικόλαος; Κυπαρίσσης, Δημήτριος; Παπαμιχαήλ, Γεώργιος; Κομσέλη, Φανή
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη ΡέντηΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γιαγλάρας, Παναγιώτης; Θάνου, Χριστίνα; Κυριακόπουλος, Διονύσιος; Ματζαβάκης, Ιωάννης; Απίστουλας, Δημήτριος
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής και ΟΑΕΔΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γιαγλάρας, Παναγιώτης; Κατσικάτσος, Γιώργος; Κυπαρίσσης, Δημήτρης; Λένη, Μαρία; Λόκανα, Ευγενία; Τσολακίδου, Σαββατού; Βουλτσίδης, Παντελής
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης επιχειρήσεων από Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – ΘράκηςΠ.ΙΝ.ΕΠ.Θ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γκίκα, Ελευθερία; Ματσούκας, Βασίλειος; Δημόπουλος, Ανδρέας; Μαργαριτόπουλος, Μερκούριος
Τεκμήρια Συλλογών (Ταξινομημένα βάσει Ημερομηνίας σε Φθίνουσα σειρά): 1 από 4 εώς 4