Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/148
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.rights.licenseΑναφορά Δημιουργού(CC BY)el
dc.contributor.advisorΕ.Σ.Δ.Δ.Α. / Ε.Κ.Δ.Δ.Αel
dc.contributor.authorΠλατής, Χαράλαμπος-
dc.contributor.authorΜουρίκη, Αλίκη-
dc.contributor.authorΤράκα, Μαρία-
dc.contributor.authorΚαρέλλας, Δημήτριος-
dc.contributor.editorΠεχλιβανίδης, Ηλίας-
dc.creatorΕ.Κ.Δ.Δ.Αel
dc.date.accessioned2019-12-14T10:27:45Z-
dc.date.available2019-12-14T10:27:45Z-
dc.date.issued2018-02-
dc.identifier.urihttps://hosting36.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/148-
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων που αφορούν το Μητρώο των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Αποφοίτων και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός διαρκώς επικαιροποιούμενου μητρώου στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με κατά τεκμήριο υψηλή εξειδίκευση και επιστημονική κατάρτιση, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ευρύτερα από τους Φορείς της δημόσιας διοίκησης. Τα στοιχεία και συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Μελέτη μπορούν ακόμη να αποτελέσουν υλικό τεκμηρίωσης της παρέμβασης που πραγματοποιείται από λειτουργίας του ΕΚΔΔΑ (έτος 1985) έως και σήμερα, με την παραγωγή στελεχών ικανών να στηρίξουν τις μεταρρυθμιστικές στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης δομών και διαδικασιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης.el
dc.description.tableofcontentsΠΕΡΙΛΗΨΗ .............................................................................................................................................. 9 Ε1. Εισαγωγή στο Όλο Έργο ................................................................................................................ 10 Ε1.1. Περιγραφή της λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 10 Ε1.2. Περιγραφή του σκοπού και της χρησιμότητας του έργου της Ομάδας Εργασίας. . 16 Ε1.3. Συλλογή στοιχείων από το διεθνές περιβάλλον .......................................................... 18 Ε2. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης: συλλογή των στοιχείων των Αποφοίτων, άντληση και επεξεργασία των δεδομένων από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων του ΕΚΔΔΑ και άλλων Φορέων............................................................................................................................................................... 21 Ε2.1 Συλλογή Δεδομένων που Αφορούν το Status των Αποφοίτων ................................................ 40 Ε2.2 Διαρκής Επιμόρφωση των Αποφοίτων .................................................................................... 52 Ε3 Μεθοδολογία και εργαλεία συλλογής στοιχείων για τις ανάγκες του έργου - ενδεικτικές συνεντεύξεις (Focus group discussion), Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου............................................................................................................................................................... 60 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Συμμετοχή στην Έρευνα ........................................... 63 Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος .............................................................................. 64 Αυθεντικοποίηση Χρηστών ........................................................................................................... 64 Λειτουργικότητα Πληροφοριακού Συστήματος .......................................................................... 67 Πλοήγηση .................................................................................................................................... 67 Προσωρινή Αποθήκευση ........................................................................................................... 68 Έλεγχος Ορθής Συμπλήρωσης Στοιχείων ................................................................................ 68 Ενότητες Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου ................................................................................. 69 Προσωπικά Στοιχεία – Κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία .................................................... 69 Εκπαιδευτική Εμπειρία ............................................................................................................... 70 Λόγοι επιλογής φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ ..................................................................................... 72 Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ............................................................................ 73 Επαγγελματική Εξέλιξη των αποφοίτων .................................................................................. 74 Βαθμός Ικανοποίησης από την εργασία και εκπλήρωσης των προσδοκιών των αποφοίτων ................................................................................................................................... 77 Ολοκλήρωση Συμπλήρωσης και Υποβολής του ερωτηματολογίου ...................................... 80 Μελέτη: Συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την αποτύπωση της σταδιοδρομίας των σπουδαστών/στριών ΕΣΔΔΑ Σελίδα 3 Υποστήριξη Δυναμικών ερωτηματολογίων ................................................................................ 81 Μελλοντική χρήση του πληροφοριακού συστήματος ............................................................... 82 Ε4 Ανάλυση και Επεξεργασία των πιο πάνω Δεδομένων (Ε3). ............................................................ 83 Ε5 Αποτελέσματα της Ερευνας ............................................................................................................ 90 Ταυτότητα της Ερευνας - Δημογραφικά Στοιχεία της Ερευνας ....................................................... 92 Αποτελέσματα Έρευνας – Ερωτήσεις «Κλειστού Τύπου» .............................................................. 102 Μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων ................................................................................... 152 Στατιστικοί Έλεγχοι Ανεξάρτητων Δειγμάτων .......................................................................... 152 Μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης (One - way Anova) ................................................. 153 Συνάφεια μεταβλητών ............................................................................................................... 156 Αποτελέσματα Έρευνας – Ερωτήσεις «Ανοικτού Τύπου» ............................................................... 170 Ε5. Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Προτάσεις Πολιτικής .................................................................... 187 Ε5.1 Σύνοψη συμπερασμάτων ........................................................................................................ 187 Ε5.2 Προτάσεις πολιτικής ............................................................................................................... 189 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...................................................................................................................................... 196 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ON LINE ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................... 196 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ .......................................................................................................... 206el
dc.format.extent207el
dc.language.isogrel
dc.subjectΘεματική Ταξινόμηση::Δημόσια Διοίκησηel
dc.titleΣυλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την αποτύπωση της σταδιοδρομίας των σπουδαστών/στριών ΕΣΔΔΑel
dc.typeΜελέτηel
dc.rights.holderΕ.Κ.Δ.Δ.Αel
dc.subject.keywordsΕθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησηςel
dc.subject.keywordsδια βίου μάθησηel
dc.subject.keywordsαπόφοιτοι ΕΣΔΔΑel
dc.subject.keywordsεπαγγελματική εξέλιξηel
dc.subject.lifeventΕκπαίδευση και Έρευναel
dc.contributor.reviewerΣπουρδαλάκης, Μιχάλης-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Mελέτες



Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα