Mελέτες-Έρευνες Αρχική σελίδα συλλογής

Logo
Μελέτες και έρευνες που εκπονούνται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (ή για λογαριασμό τους) και αφορούν :
  • Σε προσεγγίσεις εισαγωγής καινοτομικών μεθόδων και διαδικασιών σε ζητήματα διαβούλευσης, ελέγχου και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν μελέτες και έρευνες που αφορούν στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, χρονοπρογραμματισμός, συστήματα στοχοθεσίας, διαδικασίες παρακολούθησης ενεργειών εφαρμογής (monitoring), αξιολόγηση εκ των προτέρων (ex ante), κατά τη διάρκεια (οn going) και εκ των υστέρων (ex post), των άμεσων, ενδιάμεσων καθώς και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών.
  • Στην εισαγωγή οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών σε αυτούς. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν μελέτες και έρευνες τα παραδοτέα των οποίων περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, προτάσεις, διαδικασίες και λογισμικό με αντικείμενο κυρίως την αναδιοργάνωση των φορέων μέσω της παραγωγής οργανισμών και οργανογραμμάτων, το σχεδιασμό ροών εργασίας, την τυποποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ποιότητας, κ.α).
  • Σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αντικείμενο αυτών των μελετών και ερευνών αποτελούν προτάσεις, μεθοδολογίες, διαδικασίες και λογισμικό σχετικών με την περιγραφή θέσεων και καθηκόντων, τα κίνητρα απόδοσης, τα συστήματα πρόσληψης, τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση εκπαίδευσης προσωπικού, κ.α.).

Στη συλλογή αυτή εντάσσονται Μελέτες ή Έρευνες, από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκπονούνται είτε από τους ίδιους, είτε από αναδόχους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιπρόσθετα τα κάθε είδους στατιστικά δεδομένα – επεξεργασμένα ή μη – που συνοδεύουν έρευνες και μελέτες ή αποτελούν παραρτήματα ή ενδιάμεσα παραδοτέα ή παράγονται κατά τα στάδια εκπόνησης τους και υποστηρίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πλοήγηση

Συλλογές σε αυτήν την συλλογή

Ανακαλύψτε

Ημερομηνία δημοσίευσης